Indienen bezwaar Windpark N33

De ontwerpbesluiten voor dit windpark zijn klaar, tot 10 november kan hiertegen bezwaar worden gemaakt; indienen zienswijze.

Als men nu geen zienswijze indient dan kan men later ook geen bezwaar aantekenen; geen beroep bij de Raad van State.

Voor bekijken ontwerpbesluiten en indienen zienswijzen kan men terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33

Op deze pagina staat “waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?” en “Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?”.

Doornemen van alle onderdelen van het ontwerpbesluit is bepaald een kleinigheid, het betreft duizenden pagina’s.

Een mogelijkheid is om aan te sluiten bij zienswijze Stichting Platform TegenwindN33. Op hun site http://tegenwindn33.nl/ kan hiervoor een formulier worden ingevuld, waar o.a. gegevens over rechtsbijstandverzekering wordt gevraagd. Dekt uw verzekering dit niet dan dient ook een machtigingsformulier te worden ingevuld en bedragen de kosten € 121,-.

Een andere mogelijkheid is om uw bezwaren te halen uit bijgaande (voorbeelden van) zienswijzen.

DOWNLOAD Zienswijze-Provincie
DOWNLOAD Zienswijze Dorpenalliantie
DOWNLOAD Zienswijze voorbeeld Menterwolde
DOWNLOAD Zienswijze startnotitie Oldambt
DOWNLOAD Zienswijze startnotitie Scheemda, etc
DOWNLOAD Zienswijze MER Dorpsraad Zuidbroek

Van belang is dat elke zienswijze uniek is, anders worden ze in het verdere proces samengevoegd. Dus uw eigen punten halen uit de voorbeelden of ontwerpbesluit en in eigen bewoordingen.