Nieuwsbrief Overheid.nl

Wil jij op de hoogte blijven van wat er in je buurt gebeurt? Doorloop de volgende stappen en schrijf jezelf in voor de nieuwsbrief van overheid.nl

Gaar naar de website van overheid.nl 

Stap 1:
Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die ondermeer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden. U kunt het type bericht instellen en van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen.

Stap 2:
Berichten Rondom een adres hebben betrekking op een specifiek adres. Berichten uit de categorieën Voorlichting en Voorschriften en beleid hebben betrekking op de hele gemeente. Bestemmingsplannen kunnen betrekking hebben op een adres of op de hele gemeente.

Stap 3:
Geef aan binnen welke straal u berichten wilt ontvangen die betrekking hebben op een adres in de gemeente. De straal wordt berekend vanaf het middelpunt van de door u in Stap 1 opgegeven postcode. Er wordt gemeten vanaf het middelpunt van het door u opgegeven postcodegebied tot de locatie die in het bericht is opgenomen. In een bericht kunnen coördinaten dan wel postcodegebieden (met 4 of 6 posities) zijn opgenomen.

Stap 4:
Behalve van uw gemeente kunnen berichten ook afkomstig zijn van andere overheidsorganisaties. Hieronder kunt u de organisaties (de)selecteren van wie u geen berichten wilt ontvangen. Wanneer u organisaties selecteert die nu nog niet zijn aangesloten worden de berichten van deze organisaties automatisch aan u gezonden zodra zij aansluiten.

Stap 5:
Bevestig de e-mailservice

In de eerste mail van overheid.nl ontvangt u maximaal 200 berichten die in de afgelopen 2 maanden zijn gepubliceerd. De ingevoerde gegevens zijn opgeslagen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail van uw aanmelding.

Uw abonnement wordt pas geactiveerd als u op de bevestigingslink in deze mail hebt geklikt.