Tenten Uitleen

Goederen/bezittingen Dorpsbelangen

Zoals bekend heeft de vereniging dorpsbelangen tenten en banken in het bezit die voor activiteiten van of namens dorpsbelangen gebruikt kunnen worden.

Deze artikelen zijn ook zoals bekend  voor ieder andere inwoner/vereniging van onze dorpen beschikbaar tegen een redelijke vergoeding.

Ook een koffiemachine en een omroep/geluidsinstallatie zijn beschikbaar.

Bij meerdere aanvragen op dezelfde dag is het tijdstip van aanvraag doorslaggevend.

Nog even de vergoedingen op een rij:

Tent 4×4 meter €  20,00
Tent 8×4 meter 30,00
Beide tenten samen 40,00
Banken en tafels 5,00
Koffiemachine (85 kops) 5,00
Geluidsinstallatie 10,00
     

Bij uitleen van de tenten zijn de tafels en banken gratis.
Waarborgsom van € 25,00

De vergoedingen zijn gebaseerd op het gebruik van de goederen voor één dag.
Is dit gebruik langer, dan wordt de vergoeding met 50% per dag verhoogd.

Download hier de bruikleenovereenkomst_tenten voor print.

Reserveren via E-mail of

Versie 20-07-2023