Vereniging Dorpsbelangen

De huidige vereniging Dorpsbelangen is opgericht in 2001. Voor de dorpen Nieuw Scheemda en ‘t Waar was dit echter niet de eerste algemene belangen- en activiteitenvereniging. De huidige vereniging Dorpsbelangen is namelijk het resultaat van een fusie tussen de Dorpscommissie en de Stichting Dorpsbelangen.

De Dorpscommissie bestond enige tientallen jaren en kwam op voor de belangen van de beide dorpen naar bijvoorbeeld de gemeente en organiseerde activiteiten. De Stichting Dorpsbelangen is rond 1990 opgericht omdat het enige dorpscafé dreigde te verdwijnen en was met name bezig met het dorpscafé ‘t Schoevertje en “dorpshuis” D’Olle Schoule (voorheen gymlokaal, aula en jeugdsoos) en hield zich ook bezig met het organiseren van activiteiten. Vanwege o.a. de privatisering van dorpscafé ‘t Schoevertje hebben beide organisaties in 2000 besloten om de krachten te bundelen en verder te gaan in één nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging nam natuurlijk alle activiteiten, etc. over van de vorige organisaties, maar ook de Oranjevereniging schaarde zich onder de paraplu van de Vereniging Dorpsbelangen.

Verder is er een activiteitencommissie opgezet en valt ook de organisatie van het jaarlijkse kinderkamp en Volleybaltoernooi onder Dorpsbelangen. In 2003 werd de commissie uitgebreid met een Werkgroep Website, die inmiddels tot 2 personen geslonken is. In de Vereniging Dorpsbelangen zijn dus tal van (vroegere) organisaties en activiteiten gebundeld.

Naast bijvoorbeeld het jaarlijkse volleybaltoernooi, activiteiten op 30 april of 5 mei, de herdenkingsplechtigheid op 4 mei is echter ook het vertegenwoordigen van en opkomen voor het algemene belang van de beide dorpen richting allerlei (overheids-) organisaties een zeer belangrijke taak van de vereniging.

Dit kunnen dan onderwerpen zijn als bestemmingsplan, verkeer, woningbouw, etc. etc. In 2002 werd een convenant afgesloten tussen de gemeente Scheemda en de Vereniging Dorpsbelangen waarin de vereniging de gesprekspartner is van de gemeente ten aanzien van alle zaken m.b.t. Nieuw Scheemda en ‘t Waar en wordt betrokken bij de gemeentelijke plannen.

Correspondentie graag mailen naar:
secretaris@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl

Het bestuur bestaat uit:

Aletta Buiskool
(voorzitter)
Hamrikkerweg 2
Nieuw Scheemda
Benno Klapwijk
(secretaris)
Nieuw Scheemda
Greetje Schipma
(penningmeester)
Hamrikkerweg 94
Nieuw Scheemda
Hendrik Eerkens
(alg. bestuurslid)
Hoofdweg 50
‘t Waar
Marjan Jutting
(alg. bestuurslid)
Hamrikkerweg 104
Nieuw Scheemda
Wim van Rheen
(alg. bestuurslid)
Hamrikkerweg 14
Nieuw Scheemda
Jochum Bodde
(alg. bestuurslid)
Nieuw Scheemda