Buitenteam Nieuw Scheemda & ’t Waar

Ontwikkelingen buitendienst Oldambt
Na de herindeling had de gemeente Oldambt te maken met drie buitendiensten, namelijk die van de voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. We zijn voortvarend aan de slag gegaan om die drie buitendiensten samen te voegen om efficiënter te kunnen werken.

Hiervoor hebben we een visie en een koers opgesteld met als titel: De burger centraal. In deze visie staat dat de buitendienst het visitekaartje is van de gemeente Oldambt. In opdracht van de binnendienst verzorgen we het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. We vinden het belangrijk om de buitendienst dichter bij de burger te brengen. Daarom zijn we in de nieuwe organisatie uitgegaan van wijkgericht werken.

Hoe is de buitendienst opgebouwd?
We hebben de gemeente verdeeld in zeven wijken. In elke wijk werken vier mensen in dienst van de gemeente, waarvan één meewerkend voorman. Deze wijkteams zijn het aanspreekpunt voor de burger en voor de belangenorganisaties in de wijken en dorpen.

De wijkteams houden zich bezig met het onderhoud in de wijken. Ze werken ‘voor de voeten uit’. Dat betekent dat ze alles wat onderhoud vergt meenemen, zowel groen (denk bijvoorbeeld aan snoeiwerkzaamheden) als grijs (bestrating, borden, paaltjes en dergelijke.) Voor de bulkwerkzaamheden hebben we een contract met Synergon. Die maaien de gazons en schoffelen de perken. Daarnaast huren wij nog schapen voor de begrazing van percelen.

De wijkteams worden ondersteund door een team tractie en door een civiel team. In het team tractie zitten de tractoren met de klepelmaaiers, de kraan, de vrachtauto’s voor het aan- en afvoeren van materialen en de veegauto’s. Het team civiel houdt zich bezig met de rioleringen met grotere klussen in verband met de bestrating.

Naast deze teams hebben we nog mensen die zich bezighouden met de kinderboerderij, de milieustraat, het legen van prullenbakken, de ongediertebestrijding, het gebouwenonderhoud, het bomenonderhoud en de begraafplaatsen.

Uw rol in de buitenruimte
De mensen van de buitendienst zijn de oren en ogen in de buitenruimte. Ze willen er voor zorgen dat de buitenruimte er netjes en verzorgd uitziet op het niveau dat afgesproken is in de gemeenteraad. We willen graag samenwerken met de mensen die gebruik maken van de buitenruimte. Want die is immers van ons allemaal. Mocht u dus opmerkingen hebben die betrekking hebben op het onderhoud, dan vragen wij u contact op te nemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) tel. (0597) – 48 20 00 en daar een melding van te maken.

Uw dorpsraad kan ook rechtstreeks contact opnemen met de voorman in uw wijk. En wanneer u onze mensen buiten aan het werk ziet bent u natuurlijk altijd vrij om ze aan te spreken.

Wij kunnen het niet alleen en vragen dan ook uw betrokkenheid en uw hulp bij het onderhoud in de openbare ruimte.

Grietje Schonewille
Teamleider Buitendienst