Categorie: Oldambt

Kuier & Keuvel wandelkalender voorjaar 2023

Wandelen is gezond en samen wandelen is gezellig! Onder de naam “Kuier & Keuvel” organiseert Sociaal Werk Oldambt elke week een wandeling. De meeste wandelingen zijn 4 á 5 kilometer en duren 60 tot 75 minuten. We wandelen in een rustig tempo zodat iedereen mee kan doen. Na afloop is er koffie of thee (mits …

Lees verder

De participatieraad Oldambt zoekt een voorzitter!

  De participatieraad Oldambt is een onafhankelijke adviesraad, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuw en gewijzigd beleid in het sociaal domein. Het gaat dan primair over de volgende drie wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. De taken van de participatieraad …

Lees verder

De participatieraad Oldambt zoekt enthousiaste nieuwe leden!

De participatieraad Oldambt adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s binnen het sociaal domein die belangrijk zijn voor de inwoners: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De participatieraad is er voor en door de inwoners.

Lees verder

Gebiedsregisseur gemeente Oldambt

De gebiedsregisseur van gemeente Oldambt, Ali Dammer, houdt op elke tweede dinsdag van de maand spreekuur in Nieuw Scheemda / ’t Waar. Tijd van 15.00 tot 17.30 uur Waar in het MFC in Nieuw Scheemda, Hamrikkerweg 55-A Nieuw Scheemda Email ali.dammer@gemeente-oldambt.nl Tel. 06-25686014 Waarvoor en hoe kunt u de gemeente benaderen? Op de gemeentelijke website …

Lees verder

NPG Oldambt – Nieuwsbrief

Beste lezer, In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren met Nationaal Programma Groningen. Daarbij zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken …

Lees verder