Categorie: Oldambt

Brief B&W over zwerfvuilactie… ook uw vereniging kan nog een bijdrage krijgen van € 250,-!!!

Hierna kunt u de brief lezen van B&W gemeente Oldambt over de € 500,- die zij beschikbaar stelt voor opruimacties in dorpen. De opruimcommissie heeft inmiddels het geld gekregen voor het organiseren van de opruimdag. Ook uw vereniging kan nog profiteren. U kunt met uw vereniging een degelijk plan maken met het doel de omgeving te …

Lees verder

Brief B&W gemeente Oldambt

Brief Aan de verenigingen dorpsbelangen en wijkplatforms    Onderwerp Vergoeding Extra Aanpak Zwerfafval Datum 2 mei 2016 Ons kenmerk 16.0010806 Uw brief van Inlichtingen bij B.G.J. Meulman/J. Adam  Bijlage(n)   Geachte heer/mevrouw, Het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de Vergoeding Extra aanpak zwerfafval voor gemeenten besloten een deel van de vergoeding …

Lees verder

Bij referendum op 6 april toch stembureau in Nieuw Scheemda

Nadat bekend werd dat het stembureau in Nieuw Scheemda was geschrapt, is de Vereniging Dorpsbelangen aan de slag gegaan om het weer terug te krijgen. Ook de politieke partijen werden over het verdwijnen van ons stembureau ingelicht, waarna de VVD dit punt aan de orde heeft gesteld in de raadscommissie. De VCP bracht het naar …

Lees verder

Roze 50plus Oldambt

DOWNLOAD HET PRESBERICHT!

Uitnodiging dorpenronde Nieuw Scheemda – ‘t Waar

College Oldambt bezoekt Nieuw Scheemda -’t Waar op 18 juni 2015! Net als twee jaren geleden bezoekt het college van Oldambt de dorpen en wijken in de gemeente. Een vertegenwoordiging van de gemeente gaat samen met een vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar op de fiets door de dorpen om te zien hoe de …

Lees verder