De participatieraad Oldambt zoekt enthousiaste nieuwe leden!

De participatieraad Oldambt adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s binnen het sociaal domein die belangrijk zijn voor de inwoners: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De participatieraad is er voor en door de inwoners.


Onafhankelijk
De participatieraad is volkomen onafhankelijk. We zijn niet verbonden aan het gemeentebestuur en haar ambtenaren en geven onafhankelijk advies. We denken mee en adviseren het college bij nieuw of gewijzigd beleid. Meepraten en invloed uitoefenen op de besluitvorming met betrekking tot het maatschappelijk en sociaal beleid van de gemeente is essentieel voor de inwoners die hier gebruik van maken.

Hoe ziet deze participatieraad er uit?
De participatieraad Oldambt bestaat uit maximaal 11 leden en een onafhankelijk voorzitter. Alle leden wonen in de gemeente Oldambt en maken bij voorkeur gebruik van voorzieningen uit het sociaal domein van de gemeente. De participatieraad vergadert iedere maand minimaal één keer.

Zoekt u vrijwilligerswerk (met vrijwilligersvergoeding) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten gunste van de inwoners van de gemeente Oldambt? Dan zijn wij op zoek naar u!

Meer informatie of interesse?
Stuur vóór 17 februari 2023 een e-mail naar participatieraad@gemeente-oldambt.nl