De participatieraad Oldambt zoekt een voorzitter!

 

De participatieraad Oldambt is een onafhankelijke adviesraad, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuw en gewijzigd beleid in het sociaal domein. Het gaat dan primair over de volgende drie wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. De taken van de participatieraad Oldambt liggen vast in een verordening, die is vastgesteld door de gemeenteraad.


Kwaliteiten en competenties voorzitter

 • Kent Oldambt goed en weet wat daar speelt
 • Heeft affiniteit met het sociale domein en bij voorkeur kennis
  van het werkgebied
 • Is in staat te netwerken en mensen te verbinden
 • Is communicatief vaardig en in staat overleg te voeren met
  o.a. bestuurders en ambtenaren
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en (enige) kennis
  van politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen
 • Heeft een goed analytisch vermogen, weet de materie te verhelderen en kan complexe zaken terugbrengen tot de essentie.


De voorzitter bekleedt geen politieke of ambtelijke functie in de gemeente Oldambt en is niet actief in een door de gemeente Oldambt gesubsidieerde organisatie.

De participatieraad vergadert iedere maand minimaal één keer. De voorzitter ontvangt een passende vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.

Meer informatie of interesse?
Stuur vóór 17 februari 2023 een e-mail naar participatieraad@gemeente-oldambt.nl