Categorie: Nieuws

Indienen bezwaar Windpark N33

De ontwerpbesluiten voor dit windpark zijn klaar, tot 10 november kan hiertegen bezwaar worden gemaakt; indienen zienswijze. Als men nu geen zienswijze indient dan kan men later ook geen bezwaar aantekenen; geen beroep bij de Raad van State. Voor bekijken ontwerpbesluiten en indienen zienswijzen kan men terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: …

Lees verder

Informatieavond over windpark N33

Onderstaand de aankondiging van een informatieavond over windpark N33. Vooral van belang voor diegenen die bezwaar willen indienen. Deze avond wordt georganiseerd door Dorpsraad Zuidbroek, maar ook inwoners van andere dorpen zijn hier van harte welkom.

Lees verder

LET ALSTUBLIEFT GOED OP! (Pogingen tot) inbraak in onze dorpen

Binnen een paar weken is tot twee keer toe een (poging tot) inbraak geweest in onze dorpen bij dezelfde woning. Daarom plaatsen we een kort berichtje op de site. Let alstublieft goed op uw eigendommen, die van uw buren en dorpsgenoten.

Bij referendum op 6 april toch stembureau in Nieuw Scheemda

Nadat bekend werd dat het stembureau in Nieuw Scheemda was geschrapt, is de Vereniging Dorpsbelangen aan de slag gegaan om het weer terug te krijgen. Ook de politieke partijen werden over het verdwijnen van ons stembureau ingelicht, waarna de VVD dit punt aan de orde heeft gesteld in de raadscommissie. De VCP bracht het naar …

Lees verder

Informatieavond Windpark N33, donderdag 24 maart in het Dorpshuis van Meeden, komt allen!

INFORMATIEAVOND WINDPARK N33 Op 24 maart wordt er in het Dorpshuis van Meeden een informatieavond gehouden over het windpark bij de N33. Inloop vanaf 19.30 uur /aanvang 20.00 uur

Lees verder