Categorie: Dorpsbelangen

Dorpsvisie Nieuw Scheemda en ’t Waar 2021

Beste inwoners, De laatste dorpsvisie van 2021 is nu ook digitaal als PDF bestand te downloaden en te lezen. Online lezen / Downloaden

Visie Nieuw-Scheemda-t-Waar 30.11.2018

Beste inwoners, naar aanleiding van de concept dorpsvisie en het gehouden evenement in de leeuwenborg is de er een aangepaste visie. U treft deze hierbij aan. Visie Nieuw-Scheemda-t-Waar 30.11.2018

Dorpsvisie concept

 Binnenkort komen wij bij u aan de deur om een poster aan te bieden die gaat over de te ontwikkelen dorpsvisie. In de afgelopen ledenvergadering hebben we besloten om met de opzet die gemaakt is door verschillende dorpsbewoners een conceptvoorstel te maken. Deze basis willen we gaan bespreken tijden een kosteloos etentje in De Leeuwenborg …

Lees verder

Uitnodiging dorpenronde Nieuw Scheemda – ‘t Waar

College Oldambt bezoekt Nieuw Scheemda -’t Waar op 18 juni 2015! Net als twee jaren geleden bezoekt het college van Oldambt de dorpen en wijken in de gemeente. Een vertegenwoordiging van de gemeente gaat samen met een vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar op de fiets door de dorpen om te zien hoe de …

Lees verder

Rapport enquête behoefte dorpshuis

Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in Nieuw Scheemda en ’t Waar een NieuwSwaar in de bus met een dorpsenquête over de behoefte aan en invulling van een (nieuw?) dorpshuis. De vragenlijst is  opgesteld in overleg met het bestuur van het MFC en het bestuur van Dorpsbelangen. De belangrijkste vragen zijn …

Lees verder