Kerstbomen in onze dorpen

Vorig jaar zijn er adhoc kerstbomen geplaatst. Ze hebben van 6 december t/m 31 december bij de kerk in Nieuw Scheemda en bij het monument op ’t Waar gestaan.

In de jaarvergadering van april is gebleken dat het zeer gewenst is om dit jaar ook weer bomen te plaatsen. Het bestuur van Dorpsbelangen vraagt de vergunning aan en stelt geld voor de bomen beschikbaar. Er zijn vrijwilligers nodig om de bomen te plaatsen. Er is een draaiboek gemaakt, waarin alle werkzaamheden duidelijk staan omschreven.

Wie helpt ons mee met het ophalen, opzetten en weer opruimen van de bomen?

Meld je aan vóór 1 december via het secretariaat secretaris@nieuw-scheemda.nl of met een briefje in brievenbus Kerkwijk 38 Nieuw Scheemda met naam en telefoonnummer.