Openbare verkoop bouwperceel Hamrikkerweg 88/90 Nieuw Scheemda

Openbare verkoop bouwperceel Hamrikkerweg 88/90 Nieuw Scheemda


Betreft 1 perceel grond met een oppervlakte van ongeveer 606 m2.

De gemeente is bereid dit perceel in de huidige staat als woningbouwlocatie te verkopen voor € 99,- per m2 kosten koper. Op de verkoop zijn de algemene voorwaarden van uitgifte van grond van de gemeente Oldambt van toepassing.

De bestemming van de grond is Wonen,
Op het perceel heeft een woning gestaan. Mogelijk zijn er nog resten van het bouwwerk (puin) in de grond aanwezig. Conform de algemene voorwaarden voert de gemeente geen milieukundig onderzoek. Wel heeft de koper de mogelijkheid een milieukundig onderzoek uit te voeren op eigen kosten en voordat de overdracht plaatsvindt.

De verkoop zal plaatvinden middels een openbare verkoop. Dit wil zeggen dat na publicatie iedereen kan en mag reageren en door een notaris een loting plaats zal vinden. Met de aankoop van het perceel kunt u rekening houden met de volgende kostenindicatie:

Aankoopsom € 60.000,-
8% Overdrachtsbelasting € 4.800,-

Bron: Website gemeente Oldambt