Categorie: Dorpsbelangen

Dorpsvisie concept

 Binnenkort komen wij bij u aan de deur om een poster aan te bieden die gaat over de te ontwikkelen dorpsvisie. In de afgelopen ledenvergadering hebben we besloten om met de opzet die gemaakt is door verschillende dorpsbewoners een conceptvoorstel te maken. Deze basis willen we gaan bespreken tijden een kosteloos etentje in De Leeuwenborg …

Lees verder

Uitnodiging dorpenronde Nieuw Scheemda – ‘t Waar

College Oldambt bezoekt Nieuw Scheemda -’t Waar op 18 juni 2015! Net als twee jaren geleden bezoekt het college van Oldambt de dorpen en wijken in de gemeente. Een vertegenwoordiging van de gemeente gaat samen met een vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar op de fiets door de dorpen om te zien hoe de …

Lees verder

Rapport enquête behoefte dorpshuis

Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in Nieuw Scheemda en ’t Waar een NieuwSwaar in de bus met een dorpsenquête over de behoefte aan en invulling van een (nieuw?) dorpshuis. De vragenlijst is  opgesteld in overleg met het bestuur van het MFC en het bestuur van Dorpsbelangen. De belangrijkste vragen zijn …

Lees verder

Vrijwilligersavond

Op zaterdag 29 november organiseert de dorpsvereniging haar jaarlijkse vrijwilligersavond. Wegens andere activiteiten vindt deze avond dit jaar later plaats dan voorgaande jaren. Iedereen, die zich in welke vorm dan ook, inzet voor onze dorpen nodigen we van harte uit voor deze gezellige avond. Dit jaar organiseren we een stamppotbuffet in de voetbalkantine van vv …

Lees verder

Een activiteit organiseren?

Wil je volgend jaar een activiteit organiseren in een van onze dorpen? Als Vereniging Dorpsbelangen ontvangen we een leefbaarheidsbudget van de gemeente. Dit maakt de financiering van activiteiten mede mogelijk. Via het aanvraagformulier kun je een aanvraag doen voor een budget.

Lees verder