Verplaatste Kerken

Verplaatste Kerken is een project van het Museumhuis Groningen,in het kader van het VERHAAL van GRONINGEN. In het Oldambtgebied zijn in de loop der tijden vanwege de dreiging van de zee allerlei kerken verplaatst naar hoger gelegen streken, zoals de kerken van Scheemda, Finsterwolde, Noordbroek en Zuidbroek.

De kerken van Nieuw-Scheemda, Zuid- en Noordbroek doen mee aan het project en stellen hun deuren open op Open Monumentendag op 14 september 2013.

De kerk van Nieuw-Scheemda is nooit verplaatst, maar in het kader van bovengenoemd project is onze kerk toch interessant, omdat het de eerste kerk was die werd gebouwd op grond, die herwonnen was op de zee.
In onze kerk is op 14 september een beamerpresentatie en een beknopt fotoboek te zien. Ook in de kerken van Zuid- en Noordbroek zijn presentaties te zien.

Vanaf 10.00 uur is de kerk open. U bent van harte welkom!

Namens de organisatie,
Roelof Mantingh