Uitnodiging versterkingsoperatie 13 juni a.s.

Door Aletta Buiskool

Beste inwoner van Nieuw Scheemda/’t Waar, 

Ook in onze dorpen hebben we helaas last van aardbevingen/gevolgen van de gaswinning, maar vooral van de schadeafhandeling daarvan en van de uitvoering van de versterkingsoperatie.

In de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar op 1 april kwam dit probleem aan de orde. We vernamen dat de gemeente Oldambt denkt dat veel mensen tevreden zijn over de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Dorpsbelangen en de Versterkingswerkgroep horen hele andere geluiden.

De vraag die op 1 april werd gesteld, was of het een goed idee is om samen op te trekken tegen de willekeur en de onduidelijkheid in de regelgeving als het gaat om de versterkingsoperatie in onze dorpen.

Het antwoord vanuit de vergadering was een hartgrondig ‘ja’.

Dorpsbelangen en de Versterkingswerkgroep nodigen je van harte uit op maandag 13 juni 2022 om 19.45 uur in de Leeuwenborg aanwezig te zijn. Het programma ziet er als volgt uit.

  • 19.45 uur Inloop met koffie en thee
  • 20.00 uur Inleiding van de avond en voorstellen van
    de aanwezigen
  • 21.00 uur Discussie met doel: hoe gaan we te werk?
  • 21.30 uur Einde


(Het is hierbij belangrijk om de melden dat het doel van
de avond is om mogelijkheden te onderzoeken hoe we gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de willekeur en  onduidelijkheid in regelgeving. Op deze avond worden individuele gevallen dus NIET besproken.)

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen zullen komen. De avond beschouwen wij als gelukt als de noodzaak van gezamenlijk optrekken wordt gevoeld door ons allen en we een paar concrete punten hebben waarmee we als dorpen aan de slag kunnen.

Kom alsjeblieft en meld je aan bij a.buiskool@alfa-college.nl, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Hartelijke groet, namens de vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar en de versterkingswerkgroep:

Marjan, Laurens, Hilde, Peter en Alet