Openbare verkoop bouwperceel Hamrikkerweg 88/90 Nieuw Scheemda

Openbare verkoop bouwperceel Hamrikkerweg 88/90 Nieuw Scheemda


Betreft 1 perceel grond met een oppervlakte van ongeveer 606 m2.

De gemeente is bereid dit perceel in de huidige staat als woningbouwlocatie te verkopen voor € 99,- per m2 kosten koper. Op de verkoop zijn de algemene voorwaarden van uitgifte van grond van de gemeente Oldambt van toepassing.

De bestemming van de grond is Wonen,
Op het perceel heeft een woning gestaan. Mogelijk zijn er nog resten van het bouwwerk (puin) in de grond aanwezig. Conform de algemene voorwaarden voert de gemeente geen milieukundig onderzoek. Wel heeft de koper de mogelijkheid een milieukundig onderzoek uit te voeren op eigen kosten en voordat de overdracht plaatsvindt.

De verkoop zal plaatvinden middels een openbare verkoop. Dit wil zeggen dat na publicatie iedereen kan en mag reageren en door een notaris een loting plaats zal vinden. Met de aankoop van het perceel kunt u rekening houden met de volgende kostenindicatie:

Aankoopsom € 60.000,-
8% Overdrachtsbelasting € 4.800,-

Bron: Website gemeente Oldambt

KIEK van ALLES WAT!

KIEK van ALLES WAT!

In Party Boerderij de Leeuwenborg.

Gelukkig kan het weer. Op zondag 16 oktober vieren we onze zevende gezellige jaarlijkse ‘KIEK’ van Alles Wat! dorpsdag. Met ‘s morgens live muziek van sing a song zangeres Esmé en vanaf 14.00 het optreden van de mannen van Twai lange en Twai Körte (The Story Of Country), Bart en Evert Kruizinga, Eltjo Doddema en Harm Tabak. 

En natuurlijk genoeg te snuisteren, overal volop kraampjes met leuke maaksels, creatieve en bijzondere hobby’s, poëzie en eterij, van alles wat, van de mensen uit de 2 dorpen en de nabije omgeving. Ook is er weer de heerlijke speciale KIEK Soep en gratis koffie en thee. De culturele commissie van Nieuw Scheemda en ‘t Waar ziet jullie graag komen om samen eem te kieken, proeven en genieten. 

Iedereen is welkom vanaf 11.00 tot 17.00 uur in partyboerderij de Leeuwenborg, Pastorieweg 14 Nieuw Scheemda. Wil je zelf meedoen geef je dan op.

Contact: ankie.grooten@ziggo.nl

Laat ‘De Noordstar’ weer stralen

Wij hebben jouw hulp heel hard nodig.

De molen De Noordstar in Noordbroek moet gerestaureerd te worden. Zij heeft een nieuwe wiekenkruis en dakbedekking nodig. Geraamde kosten € 200.000.

Lees verder

Petitie tegen regeldruk vrijwilligers

In toenemende mate wordt het moeilijker om bestuursleden en andere vrijwilligers te vinden.

Soms lukt het zelfs helemaal niet en komt het zelfs voor dat een vereniging door gebrek aan bestuursleden wordt opgeheven.

Onze overheid heeft enerzijds veel waardering voor het vrijwilligerswerk, maar anderzijds gaat dezelfde overheid het vrijwilligerswerk steeds meer belasten. Dit door afstoten van hun werkzaamheden naar vrijwilligers en door steeds meer regelgeving.

Lees verder

Oproep van de Kinderkamp Commissie 2022

Momenteel ontvang je bij Jumbo kortingskaarten voor een bezoek aan Duinen Zathe. Als je deze niet gebruikt, zou je deze dan bij ons in willen leveren? 

Wij willen de gebruiken om met de kinderen uit onze dorpen een leuk dagje weg te kunnen gaan deze zomervakantie.

Je mag ze gewoon in de brievenbus doen bij Patricia Eerkens, Hamrikkerweg 58 in Nieuw Scheemda.

Alvast bedankt voor jullie hulp!
De Kinderkamp Commissie Nieuw Scheemda/’t Waar