Nieuwsbrief september 2023 – Mensen met dementie in Groningen

Tips uit de praktijk, de mens en dementie, beleid, mantelzorg en veel bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Voor u uitgelicht:

 • Landelijke actiedag “Samen staan we sterk” voor de ouderenzorg op 5 september 2023 – HART voor de ouderenzorg
 • Uit de praktijk – Blijf me als mens zien – 21 aandachtspunten
 • Uit de praktijk – Ineens was ze boos, uit het niets
 • Levenspad Dementie
 • Spel waardenladder bij vragen over vrijheid en veiligheid
 • Technologie Tip – De SlimoTheek in Groningen en Appingedam – uitleenpunt voor slimme technologie
 • Succesvolle woonvorm in Enschede – jongeren en ouderen wonen samen én helpen elkaar
 • Connect Generations – Wat betekenen woonstudenten voor een seniorencomplex?
 • Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen
 • Welzijn op Recept – nu al in 170 gemeenten
 • Mantelzorgagenda –  richting de verkiezingen concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken
 • Mantelzorgwaardering aanvragen Gemeente Westerkwartier
 • Congres Anneke van der Plaats-Award  – 4 oktober 2023 – Inzenden tot 13 september 2023
 • De Hoven –  De Week van de Dementie – 7 en 12 september 2023
 • Quasir Symposium – WKKGZ Van Beklag naar Verbeterslag – 7 november 2023
 • Congres Samenwerken met de mantelzorger – 13 september 2023
 • BreinBieb in Groningen – materialen, lezingen en workshops over het geheugen en dementie
 • Bijeenkomsten Alzheimer Café Groningen , Haren en Eemsdelta– Mantelzorg en dementie

 

Klik hier voor de volledige Nieuwsbrief september 2023 Mensen met Dementie Groningen

In deze Nieuwsbrief verder in een aantal rubrieken:

DE MENS EN DEMENTIE

 • Uit de praktijk – Blijf me als mens zien – 21 aandachtspunten
 • Uit de praktijk – Ineens was ze boos, uit het niets
 • Levenspad Dementie
 • Spel waardenladder bij vragen over vrijheid en veiligheid
 • Themanummer – Zorg en ondersteuning in gemeente Het Hogeland
 • Dementie – themanummer Movisie
 • Theater/film – A Hundred Flowers
 • Muziek in de zorg moeilijk? Gebruik de MuziekGeluk jukebox
 • Technologie Tip – Femly App voor aansturing SMART-televisie door familie bij hun kwetsbare ouders
 • Technologie Tip – De SlimoTheek in Groningen en Appingedam – uitleenpunt voor slimme technologie
 • Het lezen waard – Verdriet bij ouderen
 • GedichtBang om oud te worden

 

BELEID

 • Succesvolle woonvorm in Enschede – jongeren en ouderen wonen samen én helpen elkaar
 • Connect Generations – Wat betekenen woonstudenten voor een seniorencomplex?
 • Leefstijlmonitoring en langer thuis blijven wonen
 • Tuingebruik in het verpleeghuis
 • Welzijnscoach dementie in Heerenveen – Een functie met een dubbele lading
 • Toolkit dementievriendelijk ontwerpen met nuances
 • Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen
 • Veel Drentse inwoners willen ander accent over de zorg en ondersteuning in eigen wijk of dorp
 • TZA Groningen – Zorgtechnologie is voor iedereen
 • Landelijke actiedag “Samen staan we sterk” voor de ouderenzorg op 5 september 2023 – HART voor de ouderenzorg
 • Ouder worden in Beijum
 • Kleinschalig wonen uitgelicht —   Geclusterde woonvormen voor senioren – Handreiking Platform 31
 • Kleinschalig wonen uitgelicht – Het Leven Lief Huis in Amsterdam
 • Oproep Seniorencoalitie aan partijen: investeer in onze senioren

 

ONDERZOEK

 • Uitkomsten zorg-ethische onderzoek naar familieparticipatie in het verpleeghuis van het UNO-UMCG
 • Welzijn op Recept – nu al in 170 gemeenten
 • SPREAD+ onderzoek – Het Trimbos-instituut de wensen van mensen met dementie en hun naasten

 

MANTELZORG

 • Mantelzorgbeleid Gemeente Groningen en Ministerie VWS
 • Steunpunten Mantelzorg in de Provincie Groningen
 • Mantelzorgagenda –  richting de verkiezingen concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken
 • Mantelzorgwaardering aanvragen Gemeente Westerkwartier

 

BIJEENKOMSTEN en AGENDA

 • Landelijke actiedag “Samen staan we sterk” voor de ouderenzorg op 5 september 2023 – HART voor de ouderenzorg
 • Congres Anneke van der Plaats-Award  – 4 oktober 2023 – Inzenden tot 13 september 2023
 • De Hoven –  De Week van de Dementie – 7 en 12 september 2023
 • Quasir Symposium – WKKGZ Van Beklag naar Verbeterslag – 7 november 2023
 • Congres Samenwerken met de mantelzorger – 13 september 2023
 • BreinBieb in Groningen – materialen, lezingen en workshops over het geheugen en dementie
 • Bijeenkomsten Alzheimer Café Groningen , Haren en Eemsdelta– Mantelzorg en dementie

 

TIPS

 • Kleinschalig wonen uitgelicht —   Geclusterde woonvormen voor senioren – Handreiking Platform 31
 • Kleinschalig wonen uitgelicht – Het Leven Lief Huis in Amsterdam
 • Theater/film – A Hundred Flowers
 • Muziek in de zorg moeilijk? Gebruik de MuziekGeluk jukebox
 • Technologie Tip – Femly App voor aansturing SMART-televisie door familie bij hun kwetsbare ouders
 • Technologie Tip – De SlimoTheek in Groningen en Appingedam – uitleenpunt voor slimme technologie
 • Het lezen waard – Verdriet bij ouderen
 • GedichtBang om oud te worden

 

Klik hier voor de volledige Nieuwsbrief september 2023 Mensen met Dementie Groningen