De participatieraad Oldambt zoekt enthousiaste nieuwe leden!

De participatieraad Oldambt adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s binnen het sociaal domein die belangrijk zijn voor de inwoners: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De participatieraad is er voor en door de inwoners.

Lees verder

Start Gronings Vuur Oldambt maand uitgesteld

Gronings Vuur begint in het Oldambt een maand later. Door onvoorziene omstandigheden besloot het creatieve team onder leiding van Gea Smidt de startdatum te verzetten van 31 januari naar 21 februari.

Het Toukomst-project Gronings Vuur, dat van gemeente naar gemeente in de provincie Groningen reist, gaat met Groningers in gesprek over leefbaarheid en klimaatverandering. Wat vinden zij van die thema’s en wat leeft er in hun gemeente? De verhalen van inwoners vormen in iedere gemeente de basis voor een culturele productie, die voor, door en met inwoners wordt gemaakt en uitgevoerd. In het Oldambt gebeurt dat onder leiding van regisseur Isil Vos. Op de website van Gronings Vuur staat een overzicht van de planning voor deze gemeente tot de culturele productie in september en oktober 2023.

Lees verder

Gebiedsregisseur gemeente Oldambt

De gebiedsregisseur van gemeente Oldambt, Ali Dammer, houdt op elke tweede dinsdag van de maand spreekuur in Nieuw Scheemda / ’t Waar.

Tijd van 15.00 tot 17.30 uur
Waar in het MFC in Nieuw Scheemda, Hamrikkerweg 55-A Nieuw Scheemda
Email ali.dammer@gemeente-oldambt.nl
Tel. 06-25686014

Waarvoor en hoe kunt u de gemeente benaderen?
Op de gemeentelijke website gemeente-oldambt.nl kunt u lezen hoe en bij wie een melding kunt doen of een klacht in kunt dienen, bijvoorbeeld over de openbare ruimte, zorg en overlast, discriminatie, aardbevingsschade enzovoorts. Ook kunt u lezen hoe u een uitkering moet aanvragen of hulp bij schulden kan krijgen. De gebiedsregisseur of buurtwerker (Alberto Zanda) kunnen u hierbij helpen.

Met vriendelijke groet,
Ali Dammer-Jonker
Gebiedsregisseur Nieuwolda, Nieuw Scheemda/’t Waar en Scheemda
tel 06-25686014

Actieve Dorpen Aanpak (ADA)

Groninger Dorpen heeft de Actieve Dorpen Aanpak ontwikkeld om initiatiefnemers op weg te helpen bij de realisatie van Dorpsprojecten. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, want op ADA vind je een online handboek met een stappenplan en vele voorbeelden van gerealiseerde dorpsprojecten.

Bijzonder aan ADA is dat het stappenplan vanuit 3 verschillende doelgroepen wordt ingestoken. Dit zijn: dorpsbewoners, dorps(belangen)verenigingen of de gemeenten, drie partijen die vaak met elkaar samenwerken aan een Dorpsproject.

TIP: zet de link naar de ADA-website op jullie dorpswebsite of in jullie dorpskrant. Want óók individuele dorpsbewoners kunnen veel aan ADA hebben bij het opstarten van een idee voor een dorpsproject.

Heb je een idee voor een dorpsproject? Kijk dan eens op ADA (actievedorpen.nl) en doe er je voordeel mee!

NieuwSwaar kopij insturen voor het januari/februari nummer

De redactie van NieuwSwaar wenst je een gezond en inspiratievol 2023 toe!

We hopen dat er deze maand weer een hele leuke en lezenswaardige NieuwSwaar op de mat ligt. Schrijf je ook mee? Alles is welkom.

Kopij graag uiterlijk 15 januari insturen naar dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.nl

Heb je daarna nog nieuws? Verstuur het dan alsnog naar ons, dan plaatsen we het op de website nieuw-scheemda.nl en op facebook.com/NieuwSwaar
Of we bewaren het voor de volgende editie.

Dank alvast!

Hartelijke groet,
Redactie NieuwSwaar