Aankondiging werkzaamheden N362 Scheemda – Weiwerd fase 2

Door de redactie, uit de brief van de provincie d.d. 18 mei

Datum : 18 mei 2022
Documentnr. : 2022-049585
Dossiernummer : K39436
Behandeld door : R. de Jong
Telefoonnr. : 06 24127446
Onderwerp : Aankondiging werkzaamheden N362 Scheemda – Weiwerd fase 2

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief leest u informatie over geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N362 tussen Scheemda en Weiwerd. Vanwege groot onderhoud wordt een gedeelte van de weg voor het doorgaande verkeer afgesloten van maandag 30 mei, 06:00 uur tot vrijdag 29 juli, 18:00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de A7 bij Scheemda tot de aansluiting met de Warvenweg en de Holenweg (362).

Werkzaamheden
We voeren groot onderhoud uit tussen de gaslocatie, net voorbij de verkeerslichten, bij Midwolda tot de rotonde bij Wagenborgen (kruising met de Tolhek en de Kloosterlaan). Ten noorden van het Termunterzijldiep vervangen we de asfaltlagen en worden zwakke plekken volledig vervangen, inclusief de aanwezige asfaltwapening. Ten zuiden van het Termunterzijldiep ligt het asfaltpakket op een oude klinkerweg. Deze wordt volledig verwijderd en vervangen door een nieuwe steenfunderingslaag met vier lagen asfalt. Tot slot verbreden we de weg. Met deze aanpassingen wordt de weg veiliger voor weggebruikers en goed bereikbaar.

Stremming Scheemda – Weiwerd
Vanwege de werkzaamheden is de weg gestremd voor al het verkeer. De kruising Nieuwolda richting Nieuw-Scheemda blijft open, uitgezonderd twee weekenden. Zodra deze twee weekendafsluitingen bekend zijn brengen wij u hiervan op de hoogte. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7, de N33 en de N362 bij Aamsweer en Weiwerd. Voor doorgaand verkeer wordt aangegeven dat de weg al gestremd is ter hoogte van de rotonde bij Weiwerd om sluipverkeer over de omliggende wegen van de N362 te voorkomen.

Verkeersmaatregelen en OV
Vanwege de stremming is de weg vanaf de stoplichten en de rotonde bij Wagenborgen afgesloten. Het Openbaar Vervoer van Qbuzz maakt net als het lokaal verkeer gebruik van de eenrichtingswegen rondom ’t Waar en Nieuwolda. Om verloren tijd in te halen stopt buslijn 119 niet in Wagenborgen. De aannemer maakt een tijdelijke halte bij de rotonde Wagenborgen op Kopaf. Hier kunnen passagiers uit Wagenborgen in- en uitstappen. Ook is er een tijdelijke fietsenstalling aanwezig.

Nadere informatie
Het werk wordt uitgevoerd door aannemer KWS Infra. De Provincie Groningen en KWS Infra streven ernaar om het werk voor de bouwvak af te ronden. Wij vragen om uw begrip voor hinder die met de werkzaamheden gepaard gaat.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf? Neem dan contact op met Rixt de Jong, omgevingsmanager van de provincie Groningen: r.de.jong@provinciegroningen.nl
of via telefoonnummer 06 24127446


Klik op de kaart voor een grote versie

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:
B. Koster
Teamleider team Projectmanagement
Domein Uitvoering