Uitnodiging dorpenronde Nieuw Scheemda – ‘t Waar

College Oldambt bezoekt Nieuw Scheemda -’t Waar op 18 juni 2015!

Net als twee jaren geleden bezoekt het college van Oldambt de dorpen en wijken in de gemeente. Een vertegenwoordiging van de gemeente gaat samen met een vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar op de fiets door de dorpen om te zien hoe de dorpen er bij liggen.

Daarna is er een bijeenkomst voor alle inwoners van Nieuw Scheemda-’t Waar met het college van burgemeester en wethouders. Er wordt teruggeblikt op de schouw en verder worden de punten zoals beneden op de agenda vermeld besproken. De kans om met college en burgemeester van gedachten te wisselen over zaken die u belangrijk vindt.

Plaats en locatie
Voetbalkantine Hamrikkerweg 55b, Nieuw Scheemda om 19.30 uur.

AGENDA

1. Terugblik op de schouw
Hoe ligt het dorp er qua onderhoud van de openbare ruimte, bewoning en voorzieningen bij?
Wat is er goed en kan er beter?

2. Informatie over de bouw van het nieuwe ziekenhuis OZG
Janneke Procee, projectleider nieuwbouw Ommelander Ziekenhuis.

3. De gemeente wil meer taken aan de bewoners overlaten
Discussie o.l.v. Jannie Rijkaart. Directieadviseur Gemeente Oldambt.
Wat is de gemeente van plan nog wel te doen en wat niet?
Wat betekent dit voor ons dorp en ons als dorpelingen?
Hoe kunnen we elkaar (dorp en gemeente) versterken en betaalbaar overeind houden?

4. De veranderingen in de zorg (WMO)
Discussie o.l.v. Karin Komdeur. Projectleider Transformatie-Dienstverlening,
WMO-voorlichter Gemeente Oldambt
Wat verandert er? Hoe ver is de gemeente Oldambt?
Zorgen voor elkaar op dorpsniveau? Mit mekoar, Veur mekoar.
Regelt zich dat vanzelf nu de voorzieningen afnemen en duurder worden?
Kunnen we daar in ons dorp wat op bedenken en voor organiseren?

5. Aardbevingsschade
Wat kunnen we van de gemeente verwachten?
Moeten we ons als dorp organiseren wat dit onderwerp betreft of laten we dit aan ieder individueel over?
Waar kunnen we terecht voor informatie en ondersteuning?

6. Rondvraag