Uitnodiging bijeenkomst leefbaarheid / Mooi Wonen! op 30 mei voetbalkantine Oldambsterboys

Beste dorpsgenoten,

Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen de werkgroep Mooi Wonen! opgericht. Op de vergadering van dit jaar gaf de werkgroep al aan op 30 mei een bijeenkomst voor alle dorpsbewoners te organiseren. U bent van harte uitgenodigd.

We beginnen de avond met korte presentaties van vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en de woningbouwverenigingen Mooiland en Acantus over hun plannen. Daarna neemt de werkgroep het over en geeft kort weer wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan.

Ook willen de werkgroepleden (Hilde Schaap, Hilda Smit, Marjan Jutting en Aletta Buiskool) met u de opties bespreken wat we als dorpen willen en kunnen binnen de mogelijkheden die de gemeente en de woningbouwverenigingen ons bieden. We willen graag van u weten of er animo bestaat om gezamenlijk het goede te behouden in onze dorpen zodat iedereen nu, maar zeker ook in de toekomst hier graag wil (blijven) wonen.

Ook wil de werkgroep speciaal jongeren oproepen om aanwezig te zijn. Het gaat dan vooral om jongeren die hier ook graag in de toekomst willen blijven wonen of zichzelf op een bepaald moment weer zien terugkeren.

Oost Groningen heeft nu eenmaal te maken met krimp. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we hier op een zo goed mogelijke manier mee omgaan. We hopen u allen op 30 mei om 20.00 uur in onze voetbalkantine te zien.

Hartelijke groet,

Werkgroep Mooi Wonen!