Stimuleringsfonds Stilo zoekt panel- en bestuursleden

Stimuleringsfonds Stilo zoekt panel- en bestuursleden

Eerder (in juni) in de Oldambtster vertelden we dat inwoners en ambtenaren werken aan het opzetten van een stimuleringsfonds onder de naam STILO (stimulering leefbaarheid Oldambt). In een mooie samenwerking vordert die ontwikkeling gestaag. Inmiddels wordt er gezocht naar leden voor het panel en naar bestuursleden. Verderop in dit artikel is een advertentie te vinden.

Heb je belangstelling hiervoor? Reageer dan. Je kunt op die manier een mooie bijdrage leveren aan het nog mooier en leefbaarder maken van Oldambt. De sluitingstermijn is 7 december.

Stilo is opgezet om lokale initiatieven vanuit inwoners mogelijk te maken. Dat gaat Stilo doen door initiatiefnemers te ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Aanvragen kunnen straks, naar verwachting eind december, worden ingediend via www.stilo-oldambt.nl

Stilo is een stimuleringsfonds dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Nationaal Programma Groningen.