Onderzoek naar nieuwkomers in Oldambt

Moi inwoners van het Oldambt!

Tussen 2018 en 2022 is de gemeente Oldambt jaarlijks met 1,2% gegroeid, terwijl er krimp was voorspeld.

Opvallend was de grote instroom van mensen van buiten de provincie Groningen. Welke beweegredenen hadden zij? En zijn deze nieuwkomers bekend met het aanwezige cultuurlandschap die het Oldambt rijk is?

In opdracht van Kenniscentrum NoorderRuimte mag ik onderzoek doen naar deze vraagstukken. Graag zou ik deze groep nieuwkomers willen vragen of ze een enquête willen invullen die inzicht kan geven op de vraag waarom deze nieuwkomers voor het Oldambt hebben gekozen als nieuwe woonplek.

Bent u tussen 2018 en 2022 van buiten de provincie Groningen in het Oldambt komen wonen?

Dan wil ik u van harte uitnodigen om de enquête in te vullen! Dit kan door de QR-code te scannen of door onderstaande link over te nemen. Dit zou mij en het onderzoek enorm helpen als u dit vóór 1 juni 2023 zou kunnen doen. Alvast hartelijk dank!

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan mag u altijd contact opzoeken via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Rudie Stuursma
06 – 2313 1321
r.stuursma@st.hanze.nl


https://surveys.enalyzer.com/?pid=n4k6tdip