NieuwSwaar nr. 70 – maart-april 2023

Ook deze keer is onze krant weer een goedgevulde en afwisselende krant geworden. Dank voor alle leuke en interessante ingezonden stukken. Waar kleine dorpen toch groots in kunnen zijn! In dit voorwoord vragen we aandacht voor het volgende.

Een aantal huizen in Nieuw-Scheemda en ’t Waar maken, net als Nieuwolda, deel uit van de versterkingsoperatie. Dat is de reden waarom na deze operatie een behoorlijk bedrag vanuit het Rijk onze kant opkomt. Deze gelden zijn bedoeld voor verbetering van de leefbaarheid in onze dorpen.

Op 14 april om 17.45 uur ben jij van harte uitgenodigd op de inwonersbijeenkomst. (Zie uitnodiging verderop in deze krant.) Op deze avond besluiten we met z’n allen welke ideeën voor de verbetering van de leefbaarheid wij graag gerealiseerd willen zien. Het uitgangspunt zijn de ideeën van onze Dorpsvisie, www.t-waar.nl/visie2021 Deze hebben we de afgelopen jaren verzameld en als het goed is, zijn ze nog steeds actueel.

Heb je een nieuw idee? Geef dit voor 14 april door aan de secretaris@nieuw-scheemda.nl
Dan wordt dit meegenomen in de stemming.

Tot slot: een speciale oproep aan de jongeren onder ons… Zorg ervoor dat ook jullie je stem laat horen op 14 april. Jullie wonen hier, hopen we, nog heel lang. Bij de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar zoeken we nog een paar bestuursleden. Het zou heel fijn zijn als ook de twintigers en dertigers uit Nieuw-Scheemda en ’t Waar goed vertegenwoordigd zijn! Lijkt het je wat? Meld je aan!

 

nr70 – maart/april 2023

Online lezen / Downloaden

12 pagina’s
1,59MB