DIALOOGTAFEL@GRONINGERDORPEN.NL

Voor inbreng door, en informatie voor de plattelandsbewoners aan de Dialoogtafel via Groninger Dorpen. Een oproep aan plattelandsbewoners.

Groninger Dorpen, koepel van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties, is één van de organisaties die is uitgenodigd aan de Dialoogtafel. De Dialoogtafel vloeit voort uit het advies van de Commissie Meijer en moet positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen Rijk, NAM en de bewoners van het aardbevingsgebied.

Groninger Dorpen ziet de deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen.

Hoe gaat Groninger Dorpen dat aanpakken? Het netwerk van dorpsorganisaties wordt ingezet en de dorpen zullen ieder op hun beurt hun dorpsgenoten benaderen en/of bevragen. Tegelijkertijd gaat Groninger Dorpen ook  individuele plattelandsbewoners benaderen met de vraag om medewerking.

DE WERKWIJZE. Groninger Dorpen wil de actuele gespreksonderwerpen van de Dialoogtafel  voorleggen aan een panel van plattelandsbewoners (plattelandspanel). Er wordt per keer een beperkt aantal actuele stellingen aan u voorgelegd waarop u kunt reageren.

Ook zal het plattelandspanel  worden uitgenodigd voor zogenaamde ‘bijzettafels’, waar  ook ruimte is voor toelichting op en vragen over de specifieke onderwerpen van de Dialoogtafel. 

INTERESSE? Meld u aan als belangstellende en/of deelnemer aan het panel plattelandsbewoners-Dialoogtafel via www.groningerdorpen.nl/aardbevingen (acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

Tot nu toe heeft Groninger Dorpen zich gericht op het informeren van de dorpsbewoners in het aardbevingsgebied, via informatieavonden in samenwerking met de NAM, en een uitgebreid dossier op haar website www.groningerdorpen.nl/aardbevingen, met achtergrondinformatie en diverse links.

Daarnaast heeft Groninger Dorpen het initiatief  genomen tot de oprichting van Samenwerking Mijnbouwschade. Hierin komen verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren, overheden en eigenaren vastgoed samen voor afstemming van acties, visies en reacties, met als uiteindelijke doel: het verbeteren van de positie van bewoners en bedrijven in relatie tot de impact van mijnbouwactiviteiten in Groningen.

Noot voor de pers: Voor vragen kunt u bellen met de heer Jan. Boer, vicevoorzitter van Groninger Dorpen en representant aan de Dialoogtafel namens de plattelandsbewoners van Groningen. M: 06 53 99 14 53