Aardbevingsgebied? Versterking?

Door Laurens Hartman en Hilde Meijer

Aan alle dorpsbewoners van Nieuw Scheemda & ’t Waar

In onze dorpen zijn in de periode 2019 t/m 2021 versterkingsopnames geweest voor woningen die daarvoor in aanmerking kwamen. De daaruit voortvloeiende versterkingsadviezen zijn voor een deel al gedeeld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Een ander deel wacht nog op het ontvangen van het versterkingsadvies. En een ander deel is niet opgenomen in de versterkingsopgave.

Uit een korte rondvraag is onze indruk dat de NCG en gemeente Oldambt zeer willekeurig te werk zijn gegaan. In de afgelopen jaren zijn de regels omtrent versterking aanzienlijk veranderd.

In de overgang naar de nieuwe regels lijkt er niet met een duidelijke ingangsdatum te zijn gewerkt. Woningen die maanden later zijn opgenomen worden volgens de oude regels beoordeeld, terwijl eerder opgenomen woningen volgens de nieuwe regels worden beoordeeld. Sommige bewoners ontvangen een uitgebreid rapport met versterkingsmaatregelen binnen enkele maanden. Anderen moeten tot anderhalf jaar wachten op een versterkingsadvies van één pagina waaruit blijkt dat geen versterkingsmaatregelen nodig zijn omdat door het dichtdraaien van de gaskraan het risico in onze dorpen plotsklaps is verdwenen. De NCG wijst als verklaring voor de vertraging vaak naar de externe bureaus die de opname en beoordeling uitvoeren.

 

Waarom dit bericht?

Het lijkt er sterk op dat mensen zeer verschillend worden behandeld. We willen dit graag in kaart brengen. Daarom vragen we de inwoners van Nieuw Scheemda & ‘t Waar om de situatie met ons te delen. Deze gegevens gebruiken wij in het gesprek dat medio november zal plaatsvinden met de gemeente en de NCG. Ook kan deze informatie van cruciaal belang zijn in de (juridische) strijd van medebewoners die door het NCG buitengesloten dreigen te worden. De NCG verzekerd dat gedeelde versterkingsadviezen worden nagekomen.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie. De verstrekte informatie wordt niet openbaar gemaakt. De resultaten worden alleen anoniem gedeeld met de bewoners.

Graag ontvangen we de informatie voor 16 november maar ook na deze datum is alle informatie zeer welkom. De Vereniging Dorpsbelangen steunt dit initiatief.

De gegevens kunnen schriftelijk ingeleverd worden bij Laurens Hartman;

  • Hoofdweg 2 ’t Waar
  • per mail: laurens_hartman@hotmail.com
  • per telefoon 0629578621 (na 18:00 uur)
  • via whatsapp
  • of via onderstaand formulier


Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Laurens Hartman en Hilde Meijer