Wie waakt als je slaapt?

De Vereniging Groninger Dorpen organiseert regelmatig themabijeenkomsten, die door bestuursleden van dorpsbelangen worden bezocht. Zo organiseerde ze samen met de Veiligheidsregio Groningen een avond over brandveiligheid en crisisbeheersing. Dit om ons te informeren over wat we van de brandweer mogen verwachten, maar vooral om ons bewust te maken van risico’s. Hoe kunnen we brand voorkomen? Wat kunnen we doen ter voorbereiding op brand?

We weten dat we bij brand 112 moeten bellen. Dan rukt de brandweer uit. De brandweer heeft voor onze dorpen een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten. In die 15 minuten kan veel gebeuren. Zo werd ons een filmpje getoond waar in 30 seconden een woonkamer van een woning volledig in brand stond. Het kan dus heel snel gaan. En dan is 15 minuten heel erg lang! Of zoals de brandweerpreventist het verwoorde: “wij komen zo snel mogelijk, maar u moet er vanuit gaan dat de eerste 15 minuten na brand voor u zelf zijn”.

Wat kunnen we zelf doen?

De brandweer heeft een handige checklist brandveiligheid opgesteld, waarin per ruimte van de woning vragen worden gesteld. Sommige vragen van de checklist liggen misschien voor de hand, maar er zijn zeker aandachtspunten waar u vast niet aan gedacht heeft.

Zo wordt gevraagd of uw huisnummer, ook in het donker, goed zichtbaar is. De hulpdiensten kunnen, zeker in het donker,  een adres soms moeilijk vinden. Dat is vervelend in situaties waarbij elke seconde telt. Andere vragen gaan bijvoorbeeld over elektra en het gebruik en vooral onderhoud van apparaten. Verder worden vragen gesteld over het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals gasflessen en spiritus.

Een belangrijke tip is om vluchtwegen zoals trappen vrij te maken, zodat u geen obstakels moet overbruggen bij vlucht. Ook wordt geadviseerd om een vluchtplan te hebben. Heeft u met uw gezin of huisgenoten afspraken gemaakt over wat te doen bij brand?

Een heel simpel maar probaat middel om te worden gewaarschuwd terwijl u slaapt zijn rookmelders. Dat rookmelders levens redden bleek onlangs nog bij een brand in Haren.  Rookmelders kosten weinig geld en zijn eenvoudig te plaatsen. Denk er wel aan dat de batterij tijdig wordt vervangen!

‘Rookmelders laten je niet stikken’

Brand is niet altijd te voorkomen, maar voorbereidingen op brand zijn wel te treffen.

Zie voor de uitgebreide informatie en de checklist: www.brandveiligheidthuis.nl of brandweer.groningen.nl/brandveiligheid. U kunt voor vragen of advies ook bellen met de Veiligheidsregio Groningen 050-3674777.