Werkzaamheden Staatsbosbeheer in Nieuw Scheemda

Aan de zuidkant van Nieuw Scheemda zal er binnenkort begonnen worden met het kappen van essen die lijden aan de essentaksterfte, vlakbij de Katerslaan. Dit is een ziekte veroorzaakt door een schimmel, genaamd vals essenvlieskelkje.

De essen die gekapt worden, zijn oranje gemarkeerd. Het gaat om zes bomen. Het kappen zal gebeuren met de inzet van een kraan met een zaagkop en een motorkettingzaag. De essen worden weggehaald, omdat ze om kunnen vallen en dit levert mogelijk gevaar op voor omwonenden en wandelaars.

De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken zoals geluidsoverlast of het tijdelijk afgesloten zijn van wegen en/of paden. Dit is van korte duur. Rijschade aan paden en taluds ed. wordt na afronding van de werkzaamheden hersteld.

Wanneer de werkzaamheden precies worden uitgevoerd, hangt af van de planning van de aannemer. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in elk geval eind januari zijn afgerond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van Staatsbosbeheer te Midwolda 0597-553177 of met H. Maring 06-53842588, e-mail: h.maring@staatsbosbeheer.nl