Waakzaam Woldendorp ook voor Nieuw-Scheemda en ’t Waar

Heeft u last van de gaswinning door scheuren in uw huis of maak u zich zorgen om de waardevermindering van uw woning en de toekomstige leefbaarheid in uw dorp?

Sluit u zich dan ook aan bij Waakzaam Woldendorp, deze vereniging zet zich in voor de belangen van de inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer, Wagenborgen, Nieuwolda en sinds kort ook voor Nieuw-Scheemda en ’t Waar.

De vereniging is opgericht door een aantal bezorgde Woldendorpers die merkten dat ze individueel niet veel verder kwamen met hun door de gaswinning veroorzaakte schades en besloten hun krachten te bundelen.

Al gauw ontdekten we dat onze dorpen evenals ’t Waar en Nieuw-Scheemda buiten de zogenaamde schadecontouren van de NAM liggen en dat erkenning daarom lastig en stroef verloopt. Reden voor ons om de erkende schades te verzamelen en naast elkaar te leggen. Daarmee kunnen we aan de ene kant aantonen dat er wel degelijk vele tientallen erkende aardbevingsschades in onze dorpen zijn en anderzijds zoeken we naar verbanden.

Zo inventariseren we bijvoorbeeld aan welke bevingen de schades gerelateerd zijn. Hiermee helpen we in ieder geval al de mensen die tot nu toe te horen kregen: ‘U woont buiten het aardbevingsgebied, dus uw schade heeft niks met aardbevingen te maken.’ Dat aardbevingen en ander ongemak zich niets aantrekt van contourlijnen en gemeentegrenzen staat wat ons betreft buiten kijf.

Neem bijvoorbeeld onze leden uit Nieuwolda die ondanks hun erkende schades, geen beroep kunnen doen op de waardevermeerderingsregeling van 4.000 euro. Reden voor ons om naast de bestrijding van de contourlijnen ook tegen dit soort onrecht in het geweer te komen. Plus het feit dat we graag erkenning en compensatie voor onze dorpen willen van álle gaswinningsschade, dus niet alleen voor bevingsschade, maar ook voor bijvoorbeeld imagoschade, bodemdaling en wateroverlast veroorzaakt door de gaswinning.

Steunt u onze vereniging meldt u zich dan aan als lid. U kunt dat doen via onze website: www.waakzaamwoldendorp.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met onze voorzitter Pieter Stapel: 0596 601 110