Rapport enquête behoefte dorpshuis

Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in Nieuw Scheemda en ’t Waar een NieuwSwaar in de bus met een dorpsenquête over de behoefte aan en invulling van een (nieuw?) dorpshuis.

De vragenlijst is  opgesteld in overleg met het bestuur van het MFC en het bestuur van Dorpsbelangen. De belangrijkste vragen zijn of u een dorpshuis belangrijk vindt voor onze dorpen, of uitbreiding van de bestaande locaties noodzakelijk is, wat u mist in de dorpen aan voorzieningen/mogelijkheden en welke ideeën u zelf heeft.

Deze behoeftepeiling is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het bestuur van MFC voor een dorpshuis Nieuw Scheemda/ ’t Waar. Bestuur Dorpsbelangen behartigt de belangen van de dorpen en heeft daarmee de rol van ‘opdrachtgever’.

Als u op de link klikt vindt u de uitslag van de enquête. De opmerkingen van mensen staan in de bijlagen. Alle reacties zijn uiteraard van harte welkom op ons mailadres.

LINK RAPPORT

De enquêtecommissie

Aletta Buiskool
Marjan Jutting