Oldambt stelt plan van aanpak versterking 2021-2022 vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak voor de versterkingsoperatie in de gemeente Oldambt vastgesteld. Dit plan is de opdracht aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het komende anderhalf jaar. Het plan gaat over 500 adressen in Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda. Deze adressen moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Woningen die hier niet aan voldoen, moeten worden versterkt.

Starten met de uitvoering
Het is de bedoeling dat NCG volgend jaar start met de uitvoering. Versterkingswethouder Gert Engelkens legt uit: “Ook in onze gemeente moeten de busjes nu gaan rijden. In de afgelopen jaren lag de nadruk vooral op het opnemen en beoordelen van woningen. Inmiddels hebben meer dan 100 adressen een versterkingsadvies gekregen. Het gaat hierbij vooral om woningen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. We willen zo snel mogelijk beginnen met het uitvoeren van de versterkingsadviezen. Helaas is de capaciteit beperkt. Dat betekent dat er op korte termijn niet genoeg mensen en materialen zijn om uitvoeringsplannen op te stellen en om woningen te versterken. Daarom hebben we samen met de andere aardbevingsgemeenten afspraken gemaakt over de verdeling van de capaciteit. We verwachten dat de eerste woningen in 2022 worden versterkt.”

Nieuwste inzichten
Woningen worden sinds het najaar van 2020 beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. Die inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daardoor neemt de kans op (zware) aardbevingen af. De verwachting is dat er daarom minder of minder zware versterking nodig is. Dat geldt zeker voor Oldambt, omdat we aan de rand van het gaswinningsgebied liggen. Engelkens: “We gaan ervan uit dat de woningen die nog geen opname hebben gehad, in het komende anderhalf jaar worden opgenomen en zo mogelijk ook worden beoordeeld. Het gaat hierbij om woningen in Midwolda, Oostwold en Scheemda. Deze adressen zijn later toegevoegd aan het versterkingsprogramma. We verwachten dat het grootste deel van deze woningen niet of nauwelijks versterkt hoeven te worden, omdat ze worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten.”

Vooruit kijken
Engelkens vervolgt: “Ons uitgangspunt is en blijft dat iedereen in Oldambt veilig moet kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom zijn we positief over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De afbouw van de gaswinning zorgt ervoor dat de risico’s kleiner worden en de veiligheid verbetert. Daarnaast maken de inwoners uit het aardbevingsgebied aanspraak op vergoedingen en subsidies voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Het is fijn dat mensen daardoor weer een beetje vooruit kunnen kijken na een lange tijd van onzekerheid over de veiligheid van hun woning.”

Planning
Het plan van aanpak voor 2021 en 2022 is nog niet definitief. Engelkens: “Het plan ligt nog bij Staatstoezicht op de Mijnen voor een toets. Daarnaast wordt het plan op maandag 6 september besproken tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst. Raadsleden en inwoners kunnen dan vragen stellen over de inhoud van het plan. Inwoners die hier graag bij willen zijn, kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad. Op maandag 20 september wordt het plan van aanpak verder besproken tijdens de raadsvergadering.”

Met vriendelijke groet,
Charone Tellegen
Team Communicatie, Gemeente Oldambt 
T:  (0597) 482000
M: 06-25686015

Bezoekadres: Johan Modastraat 6, Winschoten
Postbus 175
9670 AD Winschoten
www.gemeente-oldambt.nl