Leutje Buurtbieb van start!

Het is alweer een hele tijd geleden dat de Bibliotheekbus voor het laatst in Nieuw Scheemda was. Gelukkig was er nog een bibliotheek in Scheemda, voor de meeste mensen een aanvaardbare afstand. Dit was echter van korte duur, want de Bibliotheekvestiging in Scheemda werd ook gesloten.

Hier moesten we iets mee, want niet iedereen kan en wil voor boeken het dorp uit. Er zou eigenlijk een plaatst moeten komen waar mensen boeken kunnen lenen en eventueel ook boeken neerzetten, die anderen dan weer kunnen lenen. Het idee wordt al in verschillende dorpen toegepast, dus waarom niet in Nieuw Scheemda?

De eerste voorbereidingen werden getroffen: uit onze eigen boekencollectie konden we best wat missen voor dit doel. Ook van familieleden kregen we boeken die uitgeleend konden worden. In vrij korte tijd hadden we al aardig wat boeken bij elkaar en 31 augustus was het zover dat we van start konden. De boeken staan in een afsluitbare plastic box, die we de ‘Leutje BuurtBieb’ genoemd hebben.

Veel mensen maken tegenwoordig gebruikt van Facebook, dus lag het voor de hand om daar eens te beginnen om wat meer bekendheid aan dit initiatief te geven. De Leutje BuurtBieb is te vinden op http://www.facebook.com/LBBNSW (hiervoor is wel een account bij Facebook noodzakelijk).

Natuurlijk realiseren we ons dat niet iedereen over een computer en internet beschikt. Vandaar dat we op deze manier graag wat meer bekendheid aan het bestaan van de Leutje BuurtBieb willen geven. Iedereen kan gratis gebruik maken van de box van de Leutje BuurtBieb.

Deze is toegankelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot +/- 15.00 uur en op woensdag van 9.00 uur tot +/- 11.30 uur. In de schoolvakanties zal de BuurtBieb er niet staan.

Mocht u op deze tijden niet kunnen, neem dan even contact met ons op, zodat we kunnen zorgen dat de BuurtBieb toegankelijk is. De Leutje BuurtBieb is te vinden bij Kerkwijk 22b in Nieuw Scheemda.

Meer weten? Kijk op http://www.facebook.com/LBBNSW, mail de vragen naar LeutjeBuurtBieb@gmail.com of loop gewoon eens langs en kijk of er iets leuks bij zit! En voor wie geen internet heeft: schroom niet om gewoon even op de bel te drukken als iets niet duidelijk is.

In de Leutje BuurtBieb zijn niet alleen boeken voor volwassenen te vinden, maar ook een paar kinderboeken en wat tijdschriften.

We hopen dat mensen er enthousiast gebruik van gaan maken!