Informatie over de windturbines, onrust bij dorpsbelangen Scheemda en Westerlee

Nu de politiek zich onverwacht en op het laatste moment lijkt te richt op het realiserenvan het N33-windpark in de polder boven Meeden en deels in de Eekerpolder bij Scheemda is er onrust ontstaan bij de dorpsbelangenverenigingen van Scheemda en Westerlee en bij de stichting Oldambtwindmolenvrij.nl

Dit leidde afgelopen woensdag 14 mei tot een constructief gesprek tussen verschillende bestuursleden van deze verenigingen en de wethouders Ricky van den Aker en Klaas van Leeuwen. Enkele dagen daarvoor was de Stichting Oldambwindmolenvrij.nl geïnformeerd door gedeputeerde William Moorlag over de gewijzigde plannen voor het plaatsen van een windturbinepark.

Het is of door de kat of door de hond gebeten te worden: het Rijk dreigt voor de plannen langs de N33 met de z.g. Rijkscoördinatieregeling, die het de rijksoverheid mogelijk maakt om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. Omdat de provincie graag zélf de regie wil houden komt de gedeputeerde nu met deze verschuiving. Eventuele uitvoering van het nieuwe voorstel, de z.g. 6 e variant, zou er toe leiden dan een aantal windturbines binnen de gemeentegrenzen van Oldambt komen te liggen. De beide wethouders benadrukten dat de gemeente vasthoudt aan het besluit om géén windturbines te willen accepteren. Ook werd er benadrukt, dat het geheel uit handen van de gemeente is als de minister besluit tot uitvoering.

Het plan valt immers onder de Rijkscoördinatieregeling, waarbij bepaald is dat bij plannen boven 100 megawatt het Rijk beslist. Provincie en gemeente hebben daarin geen medebeslissingsrecht. Het is dus wachten op een besluit van minister Kamp. Over nut en noodzaak van windenergie wordt wisselend gedacht. Oldambtwindmolenvrij meldt dat er veel verwarring is door halve informatie en/of desinformatie. Feit blijft dat de sociale ongelijkheid – een enkeling de subsidies (belastinggeld), de burger de lasten – niet recht te trekken valt.

Ook het advies van het Centraal Planbureau (CPB): Stop met Wind op Land, wordt genegeerd. Volgens de Oldambtwindmolenvrij is Wind op Land niet duurzaam, gelet op de feiten. Echter feiten lijken niet te tellen, de belangen van enkelingen zijn groot. Dus moet het door gaan, koste wat het kost. Daar liggen ook de zorgen van de dorpsbelangenverenigingen van Scheemda en Westerlee