Informatie over de takendiscussie

Alle drie thema-avonden over de takendiscussie zijn goed bezocht. Er zijn goede gesprekken gevoerd en de gemeente is blij met de opbrengsten. Deze zijn terug te lezen via deze link.

U kunt nog een reactie geven

Als u niet in de gelegenheid bent geweest om één of meer thema-avonden te bezoeken en/of u wilt alsnog uw mening, ideeën en suggesties geven over:
•de rol van de samenleving;
•de rol van de verschillende organisaties in de samenleving;
•de rol van de gemeente Oldambt in dit geheel.

Maak dan gebruik van het reactieformulier of stuur uw reactie per post naar gemeente Oldambt, t.a.v. Takendiscussie, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Vervolg

Op dit moment vindt overleg plaats over de invulling van het vervolg van dit proces.

Zoals in de startnotitie al is opgemerkt, vindt de gemeente de beoogde rolverandering en de participatie door en met de samenleving belangrijker dan het afronden van de takendiscussie voor een bepaalde datum.

Jannie Rijkaart

Directieadviseur

Projectleider “Rol van de gemeente en Takendiscussie”