Drie thema-avonden over de toekomst van Oldambt

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2015 de startnotitie “Rol van de overheid en takendiscussie” vastgesteld. De gemeente spreekt de komende maanden over de rol van de gemeente Oldambt in de samenleving en voert een takendiscussie.

We willen daarbij graag uw mening, ideeën en suggesties horen. Deze discussie voeren we om te komen tot het Oldambt van de toekomst. Het Oldambt van de toekomst gaat over u. Daarom is uw inbreng van belang.

We organiseren drie thema-avonden in het gemeentekantoor, Brugstraat 2 te Scheemda. Aanvang: 20.00 uur.

  • Thema Leefbaarheid op 14 april.
  • Thema Ruimtelijke kwaliteit en economie op 21 april.
  • Thema Werk en Zorg op 26 mei.


U kunt er uw mening, ideeën en suggesties geven over de rol van de
samenleving, de rol van de verschillende organisaties in de samenleving en de rol van de gemeente Oldambt in dit geheel.

De gemeenteraad hoort dit graag van u en allen die betrokken zijn bij onze samenleving. Want ook u heeft een rol en een stem in onze samenleving! Bent u die betrokken burger of organisatie?

Meld u dan aan en stuur een mail met uw gegevens naar communicatie@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van datum/data.

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website www.gemeente-oldambt.nl in de gaten.