Doe mee aan de Dialoogtafel!

Groninger Dorpen ziet de deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen en de gaswinning.

Wij hebben de uitnodiging om deel te nemen aan de Dialoogtafel daarom met beide handen aangenomen. Het past bij onze taak als belangenbehartiger voor het platteland, maar de opdracht om namens alle plattelandsbewoners te spreken, is niet eenvoudig.

 Daarom hebben wij, zoals eerder bericht, een panel in het leven geroepen waar iedere inwoner van Groningen zich voor kan aanmelden (via onze website www.groningerdorpen.nl ). Van u als lid ontvangen we graag sowieso telkens uw mening. Zodoende hebben we een goed gefundeerde inbreng aan de Dialoogtafel.

Om te beginnen willen wij u nu een drietal stellingen voorleggen. Klik hier voor het formulier met de stellingen.