Dodenherdenking

Op 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in ’t Waar plaats.

De muzikale omlijsting werd zoals ieder jaar verzorgd door de familie Baar.

Namens de gemeente hield raadslid Frans Huizing een toespraak. Hij benoemde het belang van het jaarlijks stilstaan bij degenen die slachtoffer zijn van oorlogen en het herdenken van diegenen, die zich ingezet hebben voor onze vrede en vrijheid.

Tim Bouius uit ’t Waar las een gedicht voor dat op deze woorden aansluit.

We staan er niet altijd bij stil”

We staan er niet altijd bij stil
Vrijheid is ons hoogste goed
De prijs onmetelijk hoog
Wanhoop, zweet, tranen en bloed
Gevangen in verdriet
Gevangen tussen muren
Gevangen in een wrede oorlog
Die eeuwig leek te duren
Dit mogen we nooit vergeten
Vertellen aan elk luisterend oor
Al moeten we er voor vechten
Vrijheid geef je door!