Buiten Nieuwediep, herstel kaden en aanleg natuurvriendelijke oevers

Langs het Buiten Nieuwediep worden in de periode van 6 oktober tot 15 december kaden hersteld en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierna vindt u meer informatie.

Aanleiding project / doel
Het realiseren van een natuurvriendelijke oever (KRW) en het verbeteren van de kaden (masterplan Kaden).

Korte omschrijving project
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de waterkwaliteit en het leefgebied van waterdieren en -planten. De vrijkomende grond gebruiken we voor het realiseren van veilige kaden. Tegelijkertijd herstellen we de taluds.

Bijzonderheden
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden machines gebruikt, zoals kranen en dumpers. Deze kunnen voor enige overlast zorgen. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats buiten de bebouwde kom.

Planning
De werkzaamheden starten vanaf maandag 6 oktober en dienen 15 december 2014 te zijn afgerond.

Communicatie
Met direct aangrenzende eigenaren zijn afspraken gemaakt. De inwoners worden via een nieuwsbrief geïnformeerd.

Opdrachtgever / uitvoerder
Het waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever en begeleidt de uitvoering. De projectleider is Arnold Kuiper, telefoon (0598) 69 32 18 of 06-22330709.

Aannemingsbedrijf Kramer Metslawier BV voert het werk uit. Hun contactpersoon is de heer B. Kramer, telefoon 06-51278717.