Aanvraag activiteitenbudget 2014

Wil je in 2014 een activiteit organiseren? Het is mogelijk om via dorpsbelangen hiervoor een budget aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor een budget gelden de subsidievoorwaarden van de gemeente.

Dit betekent het volgende:

  • De activiteit is bedoeld voor de inwoners van Nieuw Scheemda en of ’t Waar;
  • In de aanvraag wordt de doelstelling benoemd;
  • In de aanvraag wordt aangegeven hoeveel budget gevraagd wordt;
  • De activiteit wordt tevens door andere financiële bronnen bekostigd. Dit kan bijvoorbeeld zijn door advertenties, sponsoring, verkoopacties of door een eigen bijdrage van de deelnemers aan de activiteit;
  • Na afloop wordt een kostenoverzicht (met daarin vermeldt de ‘eigen’ bijdrage) en facturen/bonnetjes overlegd;
  • De aanvraag dient uiterlijk 15 januari 2014 door dorpsbelangen te zijn ontvangen;
  • De aanvraag dient te worden ingediend bij: Vereniging dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, Hamrikkerweg 104, 9943 PD Nieuw Scheemda en of via secretaris@nieuw-scheemda.nl
  • Het bestuur van dorpsbelangen beslist in haar vergadering op 30 januari 2014 over de toekenning van het aangevraagde budget.
  • De aanvragers ontvangen voor 15 februari 2014 bericht over de toekenning.
  • Graag zien we je aanvraag tegemoet!


Met vriendelijke groet,
Namens dorpsbelangen