Petitie tegen regeldruk vrijwilligers

In toenemende mate wordt het moeilijker om bestuursleden en andere vrijwilligers te vinden.

Soms lukt het zelfs helemaal niet en komt het zelfs voor dat een vereniging door gebrek aan bestuursleden wordt opgeheven.

Onze overheid heeft enerzijds veel waardering voor het vrijwilligerswerk, maar anderzijds gaat dezelfde overheid het vrijwilligerswerk steeds meer belasten. Dit door afstoten van hun werkzaamheden naar vrijwilligers en door steeds meer regelgeving.

Zo is de regelgeving de laatste jaren o.a. uitgebreid met AVG (privacy), UBO (registratie belanghebbende in kadaster) en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

Voor deze regelgeving is meestal wel een aanleiding, zoals het witwassen.

Maar om hiervoor nu alle bijna 400.000 verenigingen en stichtingen te belasten!

Zeker voor de kleine organisaties is de wet- en regelgeving te complex, te technisch, te onduidelijk en een ver-van-hun-bed-show.

Een aantal organisaties hebben daarom een petitie opgesteld waarin de overheid wordt verzocht om:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Ben je het hiermee eens dan graag de petitie ondersteunen.

Dit kan op: https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Vóór 15 september, want dat is de einddatum voor ondertekening.

Door Harm Eerkens

1 reactie

    • Bianca Holst op 21 augustus 2022 om 23:27

    Mee eens

Reacties zijn uitgeschakeld.