Werkgroep Mooi Wonen

De visie Dorpsbelangen/werkgroep Mooi Wonen!

De krimp in aantal inwoners is een feit.
We willen voorkomen dat onze dorpen (extra) leeglopen omdat ze onaantrekkelijk zijn/worden, door verkrotte panden, lang leegstaande panden of verrommeling om het huis heen.

Liever slopen dan leegstand.

We zetten ons in voor het algemene belang van de dorpen (niet voor individuele belangen).
Nieuwbouw is alleen interessant als het financieel haalbaar is, er sprake van inbreiding is en de omgeving ervan opknapt.

We waken voor ‘bouwen voor leegstand’.

DOCUMENTEN

Download hier  het verslag van de Bijeenkomst Mooi Wonen! van 30 mei jl.

OVERZICHT ACTIES MOOI WONEN!

PRESENTATIE GEMEENTE

PRESENTATIE MOOI WONEN

WONINGBEZIT NIEUW SCHEEMDA ACANTUS

PRESENTATIE-NIEUWOLDA-T-WAAR