Bij referendum op 6 april toch stembureau in Nieuw Scheemda

Nadat bekend werd dat het stembureau in Nieuw Scheemda was geschrapt, is de Vereniging Dorpsbelangen aan de slag gegaan om het weer terug te krijgen.

Ook de politieke partijen werden over het verdwijnen van ons stembureau ingelicht, waarna de VVD dit punt aan de orde heeft gesteld in de raadscommissie. De VCP bracht het naar voren in de vergadering van de gemeenteraad.

In de raadsvergadering vonden de meeste partijen dat elk dorp een stembureau diende te hebben. Nadat in deze raadsvergadering eerst de mededeling werd gedaan dat we bij de volgende verkiezingen weer een stembureau zouden hebben, kwam een dag later de melding dat ook voor het aanstaande referendum ons stembureau in de kantine van v.v. Oldambtster Boys weer in ere wordt hersteld.

Meer over dit onderwerp in aanstaande Nieuwswaar.