Inwonerbijeenkomst en A.L.V vereniging Dorpsbelangen

Inwonerbijeenkomst en A.L.V vereniging Dorpsbelangen


14 april 2023

Aan alle inwoners van Nieuw-Scheemda/’t Waar

Zoals we allemaal weten, bevinden onze dorpen zich aan de rand van het aardbevingsgebied. Concreet betekent dit voor ons dat ook hier huizen versterkt gaan worden. Naast deze versterkingsopgave krijgt de gemeente Oldambt geld van het Rijk. Dat geld kan met bepaalde spelregels worden uitgegeven aan de buitenruimte van het gebied inclusief het dorpenlint Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda.

Inmiddels is er door de gemeente een projectgroep gestart, waarin Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar en Dorpsbelangen Nieuwolda ook deelnemen.

De komende maanden gaat de projectgroep, in samenwerking met een deskundig adviesbureau, de wensen, ideeën en extra mogelijkheden in kaart brengen. Ook kijken ze naar hoe belangrijk deze punten zijn en zetten dat op volgorde. Niet alleen onze dorpen wordt om input gevraagd. Andere organisaties zoals woningbouwverenigingen, het Waterschap, het Groninger Landschap en (N)LTO worden in een later stadium ook betrokken.

Eind december 2023 moet er duidelijkheid zijn waaraan het geld besteed gaat worden.

Voor nu is het heel belangrijk om de wensen en ideeën vanuit het dorp in kaart te brengen. Daarom hebben we jouw mening, heel hard nodig. In onze Dorpsvisie zijn zaken benoemd. Misschien heb je zelf nog een veel beter idee. Geef jouw idee met korte toelichting dan voor 14 april door aan secretaris@nieuw-scheemda.nl of deponeer het in de brievenbus van Kerkwijk 38. Dan kan ook jouw idee in de stemming worden meegenomen. Op 14 april (zie uitnodiging voor de inwonersbijeenkomst in deze krant) besluiten we hoe onze lijst eruit ziet.

Kom dus op 14 april naar de Leeuwenborg om 18.00 uur. Meld je aan bij secretaris@nieuw-scheemda.nl onder vermelding van je naam en hoeveel mensen je meeneemt. Doe dit uiterlijk 10 april. Dan weten wij op hoeveel mensen we met het eten kunnen rekenen. Je kunt je ook via het formulier onderaan deze pagina aanmelden.

Kun je niet op 14 april, maar wil je toch jouw lijst doorgeven? Doe dit dan op hetzelfde mailadres of op het formulier onderaan deze pagina.

Je kunt voor jouw lijst de Projectideeën uit de dorpsvisie, in kaart gebracht door Dorpsvereniging Nieuw-Scheemda/’t Waar, gebruiken. Je mag uiteraard ook je eigen ideeën opschrijven.

1 ----------------------------------------
2 ----------------------------------------
3 ----------------------------------------
4 ---------------------------------------- etc.

Hopelijk tot 14 april, we hopen op een enorme opkomst!
Hartelijke groet, namens Dorpsbelangen,

Aletta Buiskool (voorzitter Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/t’ Waar)

NB: de dorpsvisie ligt ter inzage op de bijeenkomst voor het geval je deze niet (meer) hebt.
Deze is ook online te lezen op: www.t-waar.nl/visie2021


Uitnodiging inwonersbijeenkomst in De Leeuwenborg
Op vrijdag 14 april 2023, 17.45 uur tot 20.00 uur

17.45 uur - 18.00 uur Inloop
18.00 uur - 18.30 uur Lichte maaltijd (soep met broodjes)
18.30 uur - 18.45 uur Welkom en korte uitleg van het gebiedsfonds die Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda krijgen als gevolg van de versterkingsoperatie
18.45 uur - 19.30 uur Ideeën (de punten die we gezamenlijk hebben opgesteld in de Dorpsvisie, maar nieuwe ideeën zijn welkom) en gezamenlijk volgorde bepalen welke heel belangrijk zijn en welke minder
19.30 uur - 19.45 uur Presentatie wensenlijst (Welke drie ideeën de belangrijkste vanuit het dorp zijn.)
19.45 uur - 20.00 uur Afsluiting (en uitnodiging aan iedereen om te blijven voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar)

 

Daarna… Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen, 20.00 uur Tot 22.00 uur

20.00 uur - 20.10 uur Bespreking notulen jaarvergadering van 2022
20.10 uur - 20.20 uur Bespreking jaarverslag 2022-2023
20.20 uur - 20.30 uur Bespreking financieel jaarverslag
20.30 uur - 20.35 uur Kascommissie (daarna koffie)
20.45 uur - 21.30 uur Lezing Waterschap
21.30 uur - 22.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Pastorieweg 14
Nieuw Scheemda, 9943 TG
0598 - 446464

Volledige kalender bekijken