Wandelpadencommissie Nieuw Scheemda en ‘t Waar

Wie zijn wij?

Zes dorpelingen verenigden zich in de zomer van 2011 in een wandelpadencommissie. In de herfst van datzelfde jaar is de commissie opgenomen in  Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar. Zo zijn we als gesprekspartner (bijvoorbeeld richting gemeente) goed herkenbaar en kan er snel geschakeld worden tussen dorpsbelangen en de commissie. Leden van de commissie zijn: Marjan Jutting, Hilda Smit, Maria Ellens, Jacqueline van Reijmersdal, Greetje Schipma en Sandra van der Zwan.

Wat is ons doel?

Het doel van de commissie is herstel en uitbreiding van dorpsommetjes in ons leefgebied om zo de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen te vergroten.

Wat doen wij?

Wij verrichten allerlei werkzaamheden om bovenstaand doel te verwezenlijken. We onderhouden contacten met diverse instanties zoals Staatsbosbeheer, gemeente Oldambt, het Waterschap en Landschapsbeheer. We boren subsidies aan en proberen werkzaamheden zoveel mogelijk te beleggen bij lokale ondernemers.

Wat doen wij nog meer?

  • Betrokkenheid met onze leefomgeving bracht ons er ook toe de jaarlijkse opruimdag te organiseren.  Een groeiende groep medebewoners helpt elk voorjaar mee onze dorpen schoon en mooi te houden.
  • Het initiëren van wandelen op de maandagavonden uur gedurende de voorjaar- en zomermaanden. (NB: dit zijn open wandelavonden; iedereen is van harte welkom en iedereen is zelf verantwoordelijk voor bijv. aanlijnen van honden, vermijden van overlast e.d.).
  • Meehelpen met het controleren van wandelpaden van Landschapsbeheer overig in Oldambt/ Reiderland. (Bezoek de site: http://www.waddenwandelen.nl/nl/p/)

 

Wat is er bereikt?

– Vier opruimdagen georganiseerd, 19 maart 2016 is de vijfde opruim dag!
– Vrije doorgang voor wandelaars over de dijk richting Westerse molen
– Herstel wandelpad door bosje aan de Kerkwijk
– Versnellen procedure aanleg fiets/wandelpad vanuit ’t Waar richting Hondshalstermeer (Everts loantje)
– Realisatie – verbinding Zijldieppad – Karspellaan. De feestelijke opening vond in het voorjaar van 2014 plaats.

Wat staat er nog te gebeuren?

– Doortrekken schelpenpad van Rooie Til naar Westerse molen, Nieuw Scheemda.
– Het vervaardigen van informatieborden in de beide dorpen