Tenten Uitleen

Zoals bekend heeft de vereniging dorpsbelangen tenten en banken in het bezit die voor activiteiten van of namens dorpsbelangen gebruikt kunnen worden.

Deze artikelen zijn ook zoals bekend  voor ieder andere inwoner/vereniging van onze dorpen beschikbaar tegen een redelijk tarief.

Ook een koffiemachine en een omroep/geluidsinstallatie zijn beschikbaar.

In het geval van een dubbele boeking heeft een dorpsactiviteit voorrang op de uitleen.

Voor de duidelijkheid nog even de tarieven op een rij:

Tent 4×4 meter €  20,00
Tent 8×4 meter 30,00
Beide tenten samen 40,00
Banken en tafels 5,00
Koffiemachine (85 kops) 5,00
Geluidsinstallatie 10,00
     

Bij huur tenten zijn tafels en banken gratis.
Waarborgsom van € 25,00

De tarieven zijn gebaseerd op het gebruik van de goederen voor één dag.
Is dit gebruik langer, dan wordt de te betalen vergoeding met 50% per dag verhoogd.

Download hier de bruikleenovereenkomst_tenten voor print.

Voor reservering neem contact op met Hendrik Eerkens:
Email of