Herstel buslijn – reactie OV Bureau


Eind vorig jaar verzocht Dorpsbelangen het OV Bureau Groningen-Drenthe om herstel van een lijnbus (119) in onze dorpen. Een deel van de route (Hoofdweg-West) werd dit jaar getest tijdens de afsluiting van de Gereweg. Hieronder de reactie van het OV Bureau d.d. 27 september 2022:

‘We hebben Qbuzz gevraagd hoe de tijdelijke route is bevallen. Samen met de verwachte vervoersvraag vanuit beide plaatsen afgezet tegen de extra kosten en de gevolgen voor aansluitingen op andere treinen en bussen bekijken we de mogelijkheden in de toekomst.

Ook nu is het mogelijk om met de hubtaxi naar hubs Station Scheemda en Station Winschoten te reizen. Ik zie dat u hierover op de website nieuw-scheemda.nl al een aantal maal de aandacht aan hebt gegeven. Wanneer u verder reist met bus of trein kan dit tegen een sterk gereduceerd tarief. Het actietarief geldt zeker tot einde van dit jaar en zeer waarschijnlijk ook in heel 2023. Wellicht kunt u hier opnieuw aandacht aan besteden.

Het ziekenhuis is ook met de hubtaxi uitstekend bereikbaar, maar daarvoor geldt wel een wat hoger tarief. De hubtaxi is 7 dagen per week beschikbaar en kan telefonisch worden gereserveerd via 0800 – 40 20 102.  Voor alle informatie zie www.hubtaxi.nl

Met vriendelijke groet,

Secretariaat
OV-Bureau Groningen-Drenthe